Elektroterapia

ELEKTROTERAPIA

Elektroterapia
Galwanizacja
Jonoforeza
Prąd Impulsowy Träberta
TENS
Prądy diadynamiczne
Prądy Kotz’a
Prądy interferencyjne
Edit this page