Gimnastyka przyłóżkowa

Gimnastyka przyłóżkowa

ĆWICZENIA BIERNE – ruchy w stawie wykonuje terapeuta, a pacjent usiłuje doprowadzić do
największego rozluźnienia mięśni. Ich celem jest:
1. Utrzymanie pełnego zakresu ruchu w stawach i zapobieganie tworzeniu się deformacji;
2. Zachowanie pełnej długości i elastyczności mięśni;
3. Niedopuszczenie do utraty elastyczności i sprężystości tkanek miękkich – torebek stawowych
oraz więzadeł;
4. Niedopuszczenie do wytworzenia się zrostów w stawach, przykurczów torebki stawowej,
ścięgien i mięśni;
5. Ułatwienie krążenia obwodowego (krwi i chłonki);
6. Zapobieganie
Wskazania:
– Stany przebiegające ze znacznym obniżeniem siły mięśniowej;
– Brak dowolnej czynności mięśni – porażenia i niedowłady wiotkie i spastyczne;
– Nieutrwalone ograniczenia ruchomości w stawach;
– Zła trofika tkanek miękkich;
– Stan po długotrwałym unieruchomieniu mięśni;
– Początkowy okres uruchamiania stawu po zabiegach operacyjnych;
– „Reżim łóżkowy”.
Przeciwwskazania:
– Ostry stan zapalny stawu, żył i tkanek okołostawowych;
– Znacznie podwyższona ciepłota ciała;
– Stan bezpośrednio po zwichnięciu i innych urazach stawowych;
– Niepełny zrost kostny;
– Rany skóry, mięsni, tkanek miękkich oraz stany pooperacyjne przed wyjęciem szwów;
– Ból podczas ćwiczeń.
ĆWICZENIA CZYNNO – BIERNE – polegają na biernym prowadzeniu ruchu w stawie przez terapeutę przy jednoczesnym czynnym rozluźnieniu nadmiernie napiętych tkanek przez pacjenta. Ćwiczenia te są skuteczne jedynie przy zachowanej prawidłowej czynności nerwowo – mięśniowej, a ich głównym celami są:
1. Przerwanie łuku odruchowego łańcucha bólowego;
2. Rozwój siły mięśniowej i poprawa koordynacji ruchów;
3. Zwiększenie zakresu ruchomości w stawach przez czynne rozluźnienie mięśni;
4. Odtworzenie i utrwalenie pamięci wzorców ruchowych;
Wskazania:
Stany po chirurgicznych zabiegach rekonstrukcji w narządzie ruchu;
– Choroby gośćcowe;
– Po zdjęciu opatrunku gipsowego;
– Unieruchomienie kończyny na wyciągu;
– Przy leczeniu złamań z unieruchomieniem;
– Demineralizacja kości;
Przeciwwskazania:
– Porażenia lub niedowłady pochodzenia ośrodkowego połączone ze wzmożonym napięciem
mięśni;
– Czynne procesy zapalne w obrębie aktywizowanych stawów;
– Stany wymagające bezwzględnego unieruchomienia;
– Świeże blizny pooperacyjne lub inne rany.
ĆWICZENIA CZYNNE Z OPOREM – polegają na pokonaniu przez pacjenta siły zewnętrznej
przeciwdziałającej wykonywanemu ruchowi. Maja one na celu:
1. Zmniejszenie zaników mięśniowych, szczególnie powstałych w wyniku unieruchomienia oraz
w następstwie procesów patologicznych;
2. Opóźnienie wystąpienia zaników mięśni;
3. Uzyskanie przyrostu siły i wytrzymałości mięśni;
4. Uzyskanie poprawy koordynacji nerwowo – mięśniowej;
5. Poprawa stanu psychicznego.
Wskazania:
– Osłabienie siły mięśniowej;
– Stany unieruchomienia:
Przeciwwskazania:
– Ogólny ciężki stan pacjenta;
– Stany zapalne stawów i tkanek okołostawowych;
– Zapalenia żył
– Bezpośrednio po zwichnięciach i innych urazach stawów;
– Ból podczas ćwiczeń;
– Znacznie podwyższona ciepłota ciała;
– Nadciśnienie;
– Stan po zabiegach operacyjnych przez wyjęciem szwów.